Trầu bà chân vịt để bàn

219,000

Chiều cao chậu: 18 x18 cm

Cây và cậu: 30 – 35 cm

Danh mục:
0968818148
Liên Hệ