Kim Ngân phối phụ kiện

149,000

Chậu kích thước: 10 x 10 cm

Cây và chậu: 25- 30 cm

Danh mục:
0968818148
Liên Hệ