Trầu bà đế vương vàng

199,000

Kích thước chậu: 13 x 13 cm

Cây và chậu: 20 – 25 cm

Danh mục:
0968818148
Liên Hệ