Trầu bà để bàn phụ kiện sĩ tử

149,000

Chiều cao chậu: 10×10 cm

Cây và cậu: 15- 18 cm

Danh mục:
0968818148
Liên Hệ