Cây vạn lộc chậu ươm

89,000

Kích thước chậu: 15 cm

Chiều cao cây và chậu: 25 – 30 cm

0968818148
Liên Hệ